Autor:Urednik

Lista vakifa – Uvod

Lista vakifa – Uvod

“Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.” (Et-Tevbe, 18)   Dragi naši Vakifi, za godinu koja je iza nas možemo sa zadovoljstvom konstatirati da je, bilo da […]