Početna

Bošnjačko-Muslimanska zajednica Vorarlberg

Doniraj sredstva za naš džemat

Doniraj sredstva za naš džemat

O Projektu   PODRŽI ZAJEDNICU MUSLIMANA   Učini trajno dobro pružajući muslimanima ovoga grada mjesto za prakticiranje islama u narednim godinama i decenijama. Tokom godina naš islamski kulturni centar se razvijao i povećavao broj projekata. Da bi smo zadovoljili naše potrebe za adekvatnim prostorijama za molitvu i seminare, potrebna nam je Vaša pomoć. Ko učestvuje […]