Donacije

 

Anonymer Benutzer
TT

Test Test

€10,00 9. Juna 2021

Test comment

 

Tokom godina naš islamski kulturni centar se razvijao i povećavao broj projekata. Da bi smo zadovoljili naše potrebe za adekvatnim prostorijama za molitvu i seminare, potrebna nam je Vaša pomoć.