Hutba Feldkirch 10.12.2021

Izvinite, ali ova stranica je samo dostupna na Njemački.

Džemat Feldkirch

Hutba    10.12.2021

Rijad ef. Kamber

 

Zavidnost je opasna bolest

 

„Mnogi sljedbenici Knjige jedva bi dočekali da vas, pošto ste postali vjernici, vrate u nevjernike, iz lične zlobe svoje, iako im je Istina poznata; ali vi oprostite i preko toga pređite dok Allah Svoju odluku ne donese. – Allah, zaista, sve može.” (El-Bekare: 109)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: „Vjernik se nalazi između pet nevolja: vjernika koji mu zavidi, dvoličnjaka koji ga mrzi, nevjernika koji ratuje protiv njega, šejtana koji ga zavodi i nefsa (duše, ega) koji se prepire, bori s njim.”

 

Poštovana i draga braćo, tema današnje je hutbe je nešto što nagriza saffove vjernika, sije nepovjerenje i smutnju, uništava slogu i bratsvo muslimana, i tako neposredno slabi ummet Resulullaha s.a.v.s.

Radi se o zavisti, jednoj od najtežih i najteže izlječivih duhovnih bolesti današnjice. Zbog zavisti se prekidaju odnosi medju braćom, medju rodbinom, porodice se raspadaju pod teretom zavisti i bolesne ljubomore, ljudi se odaljavaju jedni od drugih i medju njima vlada hladnoća odnosa i distanciranost. Često se pitamo, kako je moguće ako je Poslanik a.s rekao da se svaka iskrena dova prima, kako nam se nekada čini da nam se dove ne primaju?

 

Jedne prilike Ibrahim b. Edhem se šetao ulicama Basre, pa se svijet okupio oko njega.
Rekli su mu:
„Ebu Ishak, Uzvišeni Allah je rekao:
„Zovite Me Ja ću vam se odazvati“,
a mi već zadugo molimo, ali nam se ne dova ne uslišava?“
On im je rekao:
„O stanovnici Basre, vaša srca su zamrla po pitanju deset stvari, pa kako da vam dova bude uslišana!

 1. Spoznali ste da Allah postoji i Njegovo pravo kod vas,
  ali Mu to pravo niste dali.
  2. Čitate Kur'an ali ne radite po njemu.
  3. Tvrdite da vam je šejtan neprijatelj, a slijedite ga i udovoljavate mu.
  4. Govorite da ste od Muhammedovog, sallallahu alejhi ve sellem, Ummeta, a ne postupate po njegovom Sunnetu.
  5. Tvrdite da ćete ući u Džennet, a ne radite za njega.
  6. Tvrdite da ćete se spasiti od Vatre, a sami sebe u nju bacate.
  7. Rekli ste da je smrt istina, a ne spremate se za nju.
  8. Zabavili ste se mahanama svoje braće muslimana,a niste vidjeli svoje mahane.
  9. Jedete i koristite blagodati vašeg Gospodara, a ne zahvaljujete Mu.
  10. Ukopavate vaše umrle, ali pouku ne uzimate.

 

Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „U srca roba ne mogu se sastaviti vjerovanje i zavist.“ Uzvišeni Allah kaže:

„Ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja Svoga darovao zavidjeli. A Mi smo Ibrahimovim potomcima Knjigu i mudrost dali, i carstvo im veliko darovali.” (Sura En-Nisa’: 54)

„I od zla zavidljivca kad zavist ne krije!” (Sura El-Felek: 5)

Poslanik a.s:  „Klonite se sumnje jer je sumnja najlažniji govor; nemojte špijunirati, nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte jedni druge mrziti, budite braća Allahovi robovi!

Poslanik a.s:  “Među vas se uvukla bolest prijašnjih naroda, zavidnost i mržnja, ne kažem da briju (uklanjaju) dlake, već briju vjeru!”

Kada dođe ova opaka i pogubna bolest prvo što napada jeste vjera: – Ne kažem da briju (uklanjaju) dlake, već briju vjeru!

Poslanik, s.a.v.s kaže: „Ljudi će biti u dobu sve dok ne budu zavidjeli.“

Jedan učeni insan je rekao: Zavist je želja za nestankom blagodati kod nekoga ko je zaslužuje i moguće je da uz to postoji nastojanje da se ona uništi. U jednoj predaji stoji: ‘Vjernik zavidi bez zlobe, dok licemjer zavidi sa zlobom.“

Prvi grijeh otkad je dunjaluka bila je oholost i zavidnost, jer se Iblis l.a odbio pokloniti Ademu a.s vjerujući da je on bolji od njega:

“Bolji sam od njega” – rekao je on – “mene si stvorio od vatre a njega od ilovače.”   Sura Sad 76 ajet

Šta je lijek ovome draga braćo?

 

 

 

 

 

Poslanik a.s nam je preporučio da sakrivamo blagodati i da ih ne izlažemo očima onih koji mogu pasti u iskušenje zavidnosti: ”Pomažite sebi u ostvarivanju vaših želja i potreba tako što ćete ih držati u tajnosti (sakrivati). Jer, ko god uživa kakvu blagodat, uvijek ima nekoga ko mu na tome zavidi.“

Jedna dova kojom se štitimo od zaavidnika, pored sura Felek i Nas je: Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi va la fissema’ ve huvessemiul alim.  Proučimo je ujutro kada ustanemo tri puta

Braćo, čuvajmo se zavidnika ali i toga da mi budemo zavidnici. Ako znamo nekoga da nam zavidi, pokušajmo biti dobri prema njemu i činiti mu hajr, ne bi li se u srcu našao posramljen i odustao od mržnje i zavisti koja samo njemu škodi i ništi mu dobra djela. Ne obazirimo se puno na one koji nam čine spletke, ponekada nas i oni mogu mnogo toga naučiti.

Ako primjetimo kod drugih nešto što to nam se svidja,  recimo: mašallah, tebarekellah, Allah te dobrom počastio.  To je preporuka Resulullaha s.a.v.s. Zapamtimo braćo da u srcu vjernika se ne može sastati vjerovanje i zavist. Ili je u srcu iman, ili je zavist, dvoje ne može biti zajedno.

 

Molimo Gospodara Svjetova da nas sačuva od zavisti. Amin amin!