Hutba Feldkirch 03.12.2021

Izvinite, ali ova stranica je samo dostupna na Njemački.

HUTBA FELDKIRCH

RIJAD ef. KAMBER

03.12.2021

 

 

PORODICA U ISLAMU

 

 

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

                                                                                       Sura et-Tahrim- 6

 

Svi smo mi braćo svjesni važnosti porodice, kao prve i osnovne karike islama u našim kućama i našem društvu. Mnogi muslimani, makar da su sami u vjeri, ponekada su u tome svome hajru usamljeni, nemaju partnera ni druga na namazu, u zajedničkom zikru, nemaju sa kime učiti i slušati Kur'an, predavanja, nemaju sa kime ustati na sabah. Žalost je time veća ako se zna da će na Danu Razlikovnom, Danu najvećeg Šoka-kako ga Gospodar na različite načine u Kur'anu naziva, oni koji nisu bili vjernici i oni koji su bili vjernici biti zauvijek razdvojeni.

Promislimo malo koliko je sljedbenika islama u našim kućama? Toleriramo li svojoj djeci da dangube umjesto da ibadete, da uče o svojoj vjeri, da se zadovoljavaju mrvicama dunjaluka propuštajući vječnu Allahovu nagradu, a od svih džennetskih blagodati, zapamtimo draga braćo, nema veće blagodati od toga da gledamo u Lice našeg Gospodara, a to će prema hadisu našeg mubarek dewletlije hazreti Pejgambera s.a.v.s biti vjernicima omogućeno. Nekad je musliman ”posljednji mohikanac” u svojoj kući, gdje dok on klanja supruga gleda tv serije a djeca igraju igrice ili ”vise” na društvenim mrežama. Kao što ćemo za sebe odgovarati, odgovaraćemo jesmo li njih upućivali, a Uputa na kraju ipak dolazi od Gospodara Uzvišenoga. Bit ćemo zato odgovorni za naš nijjet, naš trud i zalaganje, a uspjeh je nešto za što mi ne možemo garantovati jer to nije do nas.

Znamo da je sin Nuha a.s Kenan bio nevjernik, znamo da je babo Ibrahima a.s bio nevjernik. Znamo da je Jakub a.s imao sinove vjenike, ali grešnike, osim Jusufa a.s koji je bio najbolji medju njima, zato i medju našom djecom i u porodici ima onih koji su čvršći i onih koji su u vjeri slabiji. Ali i Nuh a.s se trudio oko svoga sina, Ibrahim a.s oko svoga babe, ali srca su im bila zapečaćena. Jakub a.s je dovio i u suzama molio i njegova dova je na kraju bila uslišana. Na nama je da dovimo, da se trudimo i radimo i upućujemo koliko je do nas. We billahi- tevvfik- a uspjeh je od Allaha dž.š.

Razmislimo braćo o emanetu ovoga hadisa gdje Resulullah s.a.v.s kaže:

 

Kaže Ibn-Omer, radijallahu anhuma: Čuo sam Allahovog Poslanika, sallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svi ste vi pastiri i svi će te biti pitani za svoje stado. Muškarac je pastir u svojoj porodici i biće pitan o svom stadu. Žena je pastirica u kući njenog muža i biće pitana o svom stadu. Sluga je pastir u imetku njegovog gospodara i biće pitan o svom stadu. I svi ste vi pastiri i bićete pitani o svom stadu.”

 

Pouke hadisa:

  1. Podsticanje vladara i staratelja na blagost i davanje savjeta svojim podanicima.
  2. Amanet- velika opomena onome kome bude povjerena stvar muslimana pa je zapostavi i zanemari.
  3. Podsticanje staratelja na pravednost prema onima nad kojima je pretpostavljen.
  4. Podsticanje žene da bude moralna i da čuva čast i imetak svoga muža
  5. Podsticanje djece da se ugledaju u hajru u svoje roditelje i još da se trude da ih u tome prestignu
  6. Podsticanje radnika da što bolje, ljepše i odgovornije pristupa svome poslu
  7. Podsticanje imama da bude uzor i primjer svome džematu kako se lijepo islamski postupa i ponaša

 

Definicija porodice:

 

Osnovno značenje riječi porodica u islamu odnosi se samo na roditelje i djecu, a šire na ostale članove porodice kao što su djed, nana, amidže, daidže, tetke. Dakle, islam teži ka uvezivanju većeg broja jedinki u porodici kako bi veze medu njima bile što jače, čime bi se, ujedno ojačali kompletno društvo.

Allah, dž.š., kaže: «A rodjaci su, prema Allahovoj knjizi, jedni drugima preči, – Allah, zaista sve zna.» (El-Enfal, 75.) Ova porodična veza medu većim brojem rodjaka ogleda se u pravu na izdržavanje, nasljedstvu i uzajamnom potpomaganju, sve s ciljem jačanja društva, odnosno boljim povezivanjem jedinki unutar društva.

Allah, dž.š. takodjer veli: “O ljudi, bojte se Gospodara svoga, Koji vas je stvorio od jedne osobe, od koje je njen par stvorio, a od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao! I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdije.” (En-Nisa‘, 1.)

 

Ljubav je braćo najvažnija i najjača veza koja povezuje članove porodice. Majka je prije svega ona koja snagom svoje ljubavi i svjesti o Bogu može od porodice napraviti istinski Džennet, a također svojim nemarom i nebrigom napraviti džehennem u porodici. Ljubav u tom pogledu doseže neslućene visine,  pa se u hadisu kaže da je gledanje u lice roditelja ibadet. Znamo iz sire da je Poslanik s.a.v.s ustajao iz poštovanja prema svojoj kćeri hazreti Fatimi kada bi ona ulazila u prostoriju.

 

U suri er-Rum 21 ajet, Allah, dž.š., dalje kaže: „i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.“

 

Trudimo se zato braćo da sačuvamo svoje porodice, borimo se da islam živi u našim domovima, da djecu izvedemo bi iznillah na hajirli put, da se povedemo za dobrim islamskim uzorima i da na Sudnjem danu ispunimo emanet kojime smo pred Allahom zaduženi. Amin amin!