Hutba Feldkirch 14.01.2022

Izvinite, ali ova stranica je samo dostupna na Njemački.

HUTBA Feldkirch 14.01.2022

Adem ef, Bukvarević

Istigfar – traženje oprosta

Draga braćo u vjeri poslije zahvale Allahu i salavata na poslanika zelim da podijelim sa vama jednu informaciju od koje ćete imati dosta koristi a to je istigfar o kojem Uzvišeni Allah kaže: “A Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost traže!” (El-Enfal, 33)

Ako želiš da živiš smisaonim i uspješnim životom, strpi se te hutbu poslušaj do kraja. Ona je lijek za sve naše nedaće i ključ dunjalučkog i ahiretskog uspjeha. A taj ključ otključava sve riznice dragulja neprocjenjive vrijednosti. E, pa, slušaj, razmišljaj i uživaj! Dva slučaja o kojima treba razmisliti.

Spominje se da je neka žena govorila:

 “Muž mi je umro kad sam imala trideset godina. Sa njim sam stekla pet sinova i kćeri. Pred očima mi se sve pomračilo. Toliko sam plakala da sam se bojala da ću obnevidjeti. Osjećala sam se beskrajno nesretno, a obuzeo me i strah jer su djeca mala a primanja nedovoljna za život. Na kašičicu sam trošila ono malo što je preostalo od našeg oca. Sjedeći u svojoj sobi sam otvorila Radio Kur’an, kad neki šejh/učenjak govori: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ‘Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, daće mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će ga odakle se i ne  nada.’” (Hadis bilježi Imam Ahmed)

Nakon toga sam mnogo činila istigfar, a i od moje djece sam tražila da to isto rade. Kunem se Allahom da ni šest mjeseci nije prošlo a Allah, dž. š., je na nas prosuo obilnu nafaku. Potom je jedan od mojih sinova postao najbolji učenik, naučio je cijeli Kur’an napamet, ljudi su počeli da brinu o njemu, kuća nam se ispunila sa svim dobrima i živjeli smo udobnim i lagodnim životom. Uzvišeni Allah je uputio i čestitim učinio sve moje sinove i kćeri, lišio me brige, tuge i žalosti i postala sam najsretnija i najzadovoljnija žena.” Da, to je rezultat i čudesna moć istigfara, kojeg smo svi uveliko zanemarili.

Jedan čovjek, suprug kaže: “Kad god sam bio grub prema supruzi, kad bi se međusobno posvađali ili imali bilo kakvih problema, od srdžbe bih odmah izašao iz kuće. No, odmah po izlasku iz kuće bi se u meni rodila  neodoljiva želja da se vratim, zatražim oprosta i učinim je sretnom. Rekao sam joj za taj osjećaj, a ona me upitala: “Znaš li zašto?” Tražio sam odgovor, a ona reče: “Čim bi ti, nakon naše svađe, izašao iz sobe, ja bih mnogo i iz sveg srca činila istigfar, sve dok se ti ne bi vratio i odobrovoljio me.”

Da, dragi moji, to je istigfar o kojem Uzvišeni Allah kaže: “A Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost traže!” (El-Enfal, 33) A istigfar, subhanallah, čuda čini. Gdje je naše mjesto u odnosu na Allahove, dž.š., riječi: “Govorio sam (Nuh, a. s.) im: ‘Tražite oprosta od svoga Gospodara! On zbilja prašta!’ On će vam kišu obilatu slati, i imetkom vas i sinovima pomoći, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati!” (Nuh, 10-12)

Oni koji nemaju djece, pored obraćanja ljekarima i traženja lijeka, neka mnogo učie istigfar! Oni koji nisu oženjeni ni udate, učite redovno istigfar! Oni koji su bolesni ili vam je neko bolestan, učite istigfar u svrhu ozdravljenja, nakon traženja medicinske pomoći!

Oni koji su lišeni halal nafake u kojoj je bereket, učite istigfar, uz uloženi trud i rad! Oni koji nemaju rezultata na studijama, pored svakodnevnog učenja, mnogo učite istigfar! Oni koji su opterećeni brigama i nedaćama, učite istigfar! Oni kojima se Zemlja čini tijesnom zbog mnogobrojnih i raznovrsnih problema, učite istigfar! 

I oni koji živie u izobilju, koji živie kao bubreg u loju i kojima u životu ide sve kao po maslu, i vi učite puno istigfar, kao zahvalnost za sve blagodati! Jer, ne zaboravite da sve što imate može u trenu nestati. Sve dunjalučko se može izgubiti, ali vjera i dobra djela traju i poslije smrti. A ima i bolest, pa se tada želi samo zdravlje.

I mi svi, ma ko mi bili i ma šta radili, puno činimo istigfar, očistimo svoje misli, oplemenimo svoja srca, činimo dobra djela, budimo dobri prema drugima pa će i Uzvišeni Allah biti dobar prema nama.

Moj dobri mu’mine, plemeniti insane, imaj na umu da je Allah, dž. š., uvijek s tobom, ma gdje ti bio, i kad god Mu upućuješ dove i činiš istigfar, On te nikada neće vratiti praznih ruku, neuslišanih dova i nikada te neće razočarati. Samo, nemoj Ga požurivati u tome! Ako Ga mi ne zaboravimo ni On nas sigurno neće zaboraviti! Često ne znamo ni šta je hajr za nas.

Znajte da su svi problemi na dunjaluku, nedaće, neprilike, kušnje i sve što nas čini nesretnim i neveselim posljedica našeg griješenja pa tražimo oprosta. Neka nam je to svakodnevna obaveza i navika kao i konzumiranje hrane. Bez hrane će tijelo oslabiti i umrijeti, a istigfar je duhovna spona s Allahom i omogućava zdrav i trajan život duši.

Nauči se da poslije svakog namaza, ili makar tokom dana, stotinu puta učiniš istigfar a u dovi traži šta želiš. Iblis je rekao: “Uništio sam sinove Ademove grijesima a oni su mene uništili istigfarom!”Istigfar je moćno oružje i lijek.

I sam kad ovo čuješ/pročitaš i primijeniš imat ćeš fajde velike, ali ne dozvoli, dragi brate i, da istigfar bude samo tvoja riznica i tvoje blago, već ovo proslijedi i drugima da se naslađuju plodovima istigfara na dunjaluku i vječnom životu. Od toga ćeš imati velike koristi.

I na kraju, razmislimo dobro o značenju Allahovih, dž. š., riječi: “Bogatstvo i sinovi su nakit života ovosvjetskoga, a dobra djela, koja vječno traju, bit će kod tvoga Gospodara najbolje nagrađena i najboljega uzdanja.” (El-Kehf, 46) Većina ljudi drži do prvog dijela ajeta a zanemaruje drugi dio, koji ima sjajno značenje i kruna je smisla života. “Dobra djela” su sva dobra djela urađena u ime Allaha a za dobrobit ljudi i svih živih bića, u što svakako spada istigfar i permanentno sjećanje na našeg Gospodara.

Zaključimo našu današnju hutbu sa četiri fantastična pitanja. Kažu da je neki čovjek došao Vođi pravovjernih (halifa/vladar) i rekao mu: “Postavit ću ti četiri pitanja, pa te molim da mi odgovoriš: ‘Šta je vadžib/obavezno a šta obaveznije? Šta je blizu a šta bliže? Šta je čudno a šta čudnije? Šta je teško a šta još teže?’” Vođa pravovjernih mu odgovori: “Obavezno je kloniti se grijeha a još obaveznije je pokoravati se Allahu. Blizu je Smak svijeta a još bliža je smrt. Čudan je dunjaluk a još čudnija je ljubav prema njemu. Težak je kabur/grob a još teže je umiranje bez dobrih djela.” Allahu ekber! Koncizno a divno rečeno, za one koji razuma imaju.  

O Allahu, naš Gospodaru oprosti nam, dove nam uslišaj, obaspi nas Svojim blagodatima, otkloni crne mrlje iz naših srca, sačuvaj nas od mrtvila naših duša i lošeg završetka i sastavi nas u perivojima Firdevsa, sa Tvojim miljenicima i odabranicima. Amin!