Hutba Feldkirch 19.11.2021

Izvinite, ali ova stranica je samo dostupna na Njemački.

HUTBA FELDKIRCH

Rijad ef. Kamber

19.11.2021

 

”Vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti.”    Sura Inšiqaq  19 ajet

 

Draga braćo u islamu, od ovodunjalučkih iskušenja na koje nas je upozoravao naš Poslanik Muhammed s.a.v.s najveće je ono koje nas tek čeka. Za temu današnje hutbe uzeti ću jedan hadis, malo duži, ali vrlo zanimljiv:

 

Fatima bint Kajs, r.a, prenosi: “Čula sam Vjerovjesnikovog glasnika kako viče: ‘Zajednički namaz!’ Otišla sam u džamiju i klanjala sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, a bila sam u prvom safu žena. Kada Allahov Poslanik, s.a.v.s, završi namaz, smijući se sjede na mimber i reče: ‘Neka svako ostane na svom mjestu’, a onda nastavi: ‘Znate li zbog čega sam vas okupio?’ ‘Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju’, odgovoriše, a on reče: ‘Tako mi Allaha, ja vas nisam okupio ni radi želje, niti radi straha, nego sam vas okupio da vam kažem o Temim ed-Dariju koji je bio kršćanin. On je došao, dao prisegu, primio islam i nešto mi ispričao, što je u duhu onoga o čemu sam vam već govorio, o Mesihu Dedžalu.

Ispričao mi je da se sa još trideset ljudi iz plemena Lahm i Džuzam ukrcao u lađu. Sa njima su se mjesec dana poigravali valovi na moru da bi, na kraju, pred akšam, sa lađom pristali uz obalu jednog ostrva, sjeli u čamce i iskrcali se na ostrvo. Kada su se iskrcali, srela ih je jedna kosmata životinja koja je imala obilatu dlaku na sebi tako da joj nisu mogli raspoznati prednji od zadnjeg dijela tijela. Ugledavši je upitaše: ‘Šta si ti?’ ‘Ja sam Džessasa.’ ‘A šta je to Džessasa?’ upitaše. Ona reče: ‘Idite do onoga čovjeka u samostanu, on željno očekuje vijesti od vas.’

‘Pošto nam spomenu čovjeka, mi se rastavismo od nje iz bojazni da je šejtan. Požurili smo sve dok nismo ušli u samostan, kad u njemu najkrupniji čovjek koga smo ikada vidjeli. Ruke mu iznad vrata vezane ogromnim lancima, a koljena i nožni članaci u željezim okovima. Rekosmo: ‘Teško tebi, ko si ti?’ ‘Vi pretpostavljate ko sam ja, nego me obavjestite o tome ko ste vi?’ ‘Mi smo Arapi’, rekoše. (…)

On reče: ‘Obavjestite me o palmama Bejsana.’ Rekosmo: ‘Šta te to o njima zanima?’ ‘Pitam vas o njegovim palmama, da li rađaju?’ upita on. ‘Da, rađaju’, rekosmo mu. On reče: ‘Uskoro više neće rađati. Obavijestite me o Taberijskom jezeru!’ Rekosmo: ‘Šta te o njemu zanima?’ ‘ Zanima me da li u njemu ima vode?’ reče on. ‘Da, u njemu ima puno vode’, odgovorismo mi. On reče: ‘Njegova voda će uskoro presušiti. A obavijestite me o vrelu Zugar’, ponovo će on. ‘A šta te o njemu zanima,’ upitasmo mi. ‘Zanima me imali u njemu vode i da li je stanovnici koriste za zalijevanje?’ upita on.’ Da, u njemu je puno vode i stanovnici je koriste za navodnjavanje,’ rekosmo mi. On tada reče: ‘A obavijestite me o Vjerovjesniku pouzdanom, šta je uradio?’ ‘Napustio je Mekku i nastanio se u Jesribu,’ odgovorismo mi. ‘Jesu li se Arapi borili protiv njega,’ upita on. ‘Jesu,’ odgovorismo. ‘A šta je učinio sa njima,’ ponovo će on. ‘On je Arape koji su mu bili blizu pobijedio i oni su mu se pokorili,’ rekosmo, a on će na to: ‘To se znači, već dogodilo!’ ‘ Jeste, dogodilo se’, rekosmo mi, a on će na to: ‘Za njih će biti dobro, ukoliko mu se pokore,’ reče.

‘A sad ću vas obavijestiti o sebi. Ja sam Mesih. Uskoro će mi biti dozvoljeno da izađem i ja ću izaći. Putovat ću po Zemlji i neću ostaviti nijedno naselje, a da u njega, u roku od četrdeset dana ne uđem, osim Mekke i Tajibe (Medine). U ta dva grada mi je zabranjen ulazak. Kada god budem pokušao da uđem u jedan od njih ispred mene će se pojaviti melek sa sabljom i odbiti me od njega. Na svakom prilazu prema tim gradovima će biti meleki koji će ih čuvati.’

Allahov Poslanik, s.a.v.s, je tada udarivši svojim štapom o mimber rekao: ‘Ovo je Tajiba, ovo je Tajiba! (tj. Medina) Jesam li vam o tome govorio?’ ‘Jesi’, odgovoriše ljudi, a Vjerovjesnik, s.a.v.s, reče: ‘Drago mi je da se Temimova priča poklapa sa onim što sam vam ja o njemu, i Mekki i Medini pričao. Eto, on je u Šamskom, ili u Jemenskom moru. Ne, ipak je od strane istoka! On je od strane istoka! On je od strane istoka!’ i pokazao je rukom prema istoku.” (Muslim)

 

Braćo, pred nama su teška iskušenja. I ova zla bolest je jedan od vidova Dedžalove manipulacije ljudima. Poslanik a.s je rekao da će ljudi iznenada umirati i da će to biti bliski predznak Sudnjega dana. Islamska ulema je rekla da je Dedžalov dolazak blizu onda kada ga imami prestanu na hutbama spominjati. Sumnjam da možemo išta učiniti da taj predznak Kraja svijeta odgodimo, ali se možemo pripremiti. Učimo suru Kehf, posebno uoči petka. Zikrimo, budimo pod abdestom, čuvajmo svoj jezik i svoje ruke od zlih riječi i djela.

 

Molim Uzvišenoga Allaha dž.š da nas sačuva od iskušenja mesiha Dedžala. Amin amin!