Ponosne smo što smo muslimanke

Ponosne smo što smo muslimanke

Žena muslimanka je oduvijek pomagala i istinski pridonosila izgradnji islamskog društva. Ona je oduvijek posjedovala potencijal da doprinese muslimanskom ummetu na više načina. Njena uloga majke je najveća uloga na dunjaluku, ali o toj ulozi su potrebni posebni tekstovi. Žena kao učenjak Žena posjeduje sposobnost da nauči i da se istakne u različitim disciplinama, te da iskoristi usvojeno znanje za dobrobit muslimanskog ummeta. Ummet, kao i naša zajednica se trenutno nalaze u situaciji kada su im potrebni učenjaci i dobročinitelji naročito ženski. Najbolji primjer žene učenjaka među ženama muslimankama je naravno Aiša bint Abu Bekr. Mudrost leži iza Aišine mladosti u vrijeme koje se udala za Poslanika sallalahu alejhi ve selem, a koja se često koristi kako bi se slika Poslanika sallalahu alejhi ve selem pokazala ružnom. Aiša r.a. je živjela gotovo 50 godina nakon smrti Poslanika sallalahu alejhi ve selem. U toku svog života sa Poslanikom sallalahu alejhi ve selem, ona je naučila i stekla znanje iz dva najvažnija izvora Allahove upute, Kur'ana i Sunneta Poslanika sallalahu alejhi ve selem.

Nakon Poslanikove sallalahu alejhi ve selem. smrti, Aiša r.a. je provela 50 godina učeći, prepričavajući, te savjetujući i pomagajući druge. Ona je jedna od četiri osobe koje su prenijele više od dvije hiljade hadisa od Poslanika sallalahu alejhi ve selem. Mnogi ashabi su se okoristili njenim znanjem tako da je Abu Musa al-Asari rekao: “Kad bismo mi, ashabi Poslanika sallalahu alejhi ve selem naišli na bilo kakvu poteškoću po pitanju bilo kojeg hadisa, obratili bismo se Aiši r.a. i otkrivali smo da je posjedovala jasno i tečno znanje o tome (o hadisu)”. Aiša r.a. je bila jedna od prvih islamskih pravnika kao i jedna od tri Poslanikove sallalahu alejhi ve selem supruga koje su naučile cijeli Kur'an napamet. Bila je veliki poznavalac prava i medicine, te je bila učitelj i predavač.

Generalno govoreći, Aiša r.a. je igrala krucijalnu ulogu u očuvanju i prenošenju kako Kur'ana tako i Sunneta Poslanika sallalahu alejhi ve selem slijedećim generacijama, uporedo sa drugim znanjem. U njoj imamo veličanstven primjer uspjeha i doprinosa koje žena muslimanka može ostvariti za dobrobit svog ummeta. Stoga je na nama da podstaknemo mlade muslimanke našeg ummeta da postanu Aiše današnjice i sutrašnjice.

Žene kao  dobročinitelji

Islamsko pravo ili Šerijat priznaje i daje ženi njena ekonomska prava, kako prije, tako i poslije braka. Žene mogu kupovati, prodavati i iznajmljivati svoju imovinu po vlastitoj obazrivosti, te mogu koristiti svoje prihode bez ičijeg miješanja. Iz ovog razloga, neke muslimanke mogu postati prilično bogate. Kroz historiju, žene su koristile svoje prihode za islam i za dobrobit njegovog ummeta.

Hatidža bint Huvajlid je najbolji primjer darežljivosti. Hatidža je bila prva Poslanikova sallalahu alejhi ve selem. supruga i u isto vrijeme bogata poslovna žena. Njena podrška Poslaniku sallalahu alejhi ve selem se ogledala na više načina, uključujući finansijsku podršku, s obzirom da je dala veliki dio svog bogatstva za njegovu misiju. Poslanik sallalahu alejhi ve selem. je rekao za Hatidžu slijedeće: “Vjerovala je u mene kada su me drugi odbijali. Držala me je za poštenog kada su me drugi nazivali lažljivcem. i podržala me je svojim bogatstvom kada su me ljudi odbili.” (Buhari i Muslim)

Postoji mnogo vise primjera koji govore o ženama dobročiniteljima kroz historiju islama. Fatima al Fihrijah je naslijedila poprilično bogatstvo koje je iskoristila izgradnju škole i džamije u gradu Karavijin, Maroko. Ova škola i džamija zajedno su bile islamski obrazovni centar u Maroku više od hiljadu godina, te kao takve predstavljaju i najstariji univerzitet u Maroku. Merjem bint as-Šems, Baraka bint Abd-Allah i Al-Udar al Karima iz Jemena, su takoder izgradile škole i džamije u cijeloj državi. Banafsa’ ar-Rumijah je učestvovala u obnovi Bagdada, te je osnovala svoju vlastitu školu u istom gradu.

Mnoge muslimanke su u mogućnosti da materijalno potpomognu napredak ummeta na više načina, kao što svjedoče i primjeri naših predhodnica. Možemo to slijediti ulaganjem  u naš centar za kojeg znamo da treba nama i našoj djeci. Da postanemo Hatidže današnjice i sutrašnjice.

Žene muslimanke su oduvijek igrale značajnu ulogu u društvu kroz čitavu islamsku historiju. Ali da ne bi bilo da pričamo samo o prošlosti i historijskim ličnostima,ugradimo i sebe svojim znanjem i imetkom u dobrobit ummeta u dobrobit zajednice. Učestvujmo bez razmišljanja u gradjenju našeg centra koji će biti naš ponos do Sudnjeg dana.