Poruke

Poruke

Ti kažeš: “Preteško je”,
Allah kaže: “Zaista, s mukom je i slast!”
Ti kažeš: “Niko mi ne može pomoći”,
Allah kaže: “Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć.”
Ti kažeš: “Nemam dovoljno opskrbe”,
Allah kaže: “One koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oproštaj i opskrba plemenita;”
Ti kažeš: “U sumnji sam”,
Allah kaže. “Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj!”
Ti kažeš: “Stalno me boli”,
Allah kaže: “Mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.
Ti kažeš: “Borim se”,
Allah kaže: “Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih.”